Deze drie tekens symboliseren de visie van de onderneming en staan voor:

“Delen is vermenigvuldigen”

Deze visie komt vanuit de overtuiging dat het delen van kennis, ideeën en inspiratie zorgt voor een positief sneeuwbaleffect. Door krachten te bundelen kunnen individuen door samenwerking tot wonderlijke resultaten komen. Door het delen van ideeën komt er ruimte voor inspiratie waarmee kennis of daadkracht kan worden vermenigvuldigd.

Deze visie loopt overal als een rode draad doorheen.

 

In het animatiewerk in opdracht:

Animatie leent zich perfect voor het uitleggen of delen van ideeën of informatie. Door de animatie kan een concept helder en toegankelijk worden uitgelegd en gedeeld. Dit kan het begin zijn van een proces van delen en vermenigvuldigen.

In de educatieve tak van de onderneming:

Door het verbinden van mensen en het delen van ideeën kun je op nieuwe paden terecht komen. Tijdens de les of workshop wordt er altijd een beroep gedaan op alle deelnemers (inclusief docent) om bij te dragen aan elkaars werk. De lessen zijn niet één-dimensionaal maar in het proces streven we naar een omgeving waarin een positieve wisselwerking plaats vindt.

“The most dramatic results can happen when ideas are combined. By connecting ideas together, creative leaps can be made, producing some of history’s biggest breakthroughs.” ~Kirby Ferguson.
uit: Everything is a remix